Věda snad objevila léky na většinu neduhů, ale nenašla lék na nejhorší zlo – lidskou lhostejnost.

Spolek Mourek


Kočičí depozitum Spolek MOUREK - nový život kočkám, Powered by Joomla!
28.12.2013 - Zvíře již nebude věc! Email
Nový občanský zákoník má nabýt účinnosti 1. ledna 2014. Když dnes člověk něčí zvíře úmyslně zabije nebo zraní, hovoří zákony pouze o poškození cizí věci. V případě zabití takového zvířete nahradí pachatel jeho majiteli pouze cenu, za kterou by bylo možné toto zvíře koupit znovu, ale nijak se nezohledňují třeba náklady léčení nebo náklady citové.

 

Od 1. ledna 2014 se na zvíře bude nahlížet jako na smysly nadaného živého tvora, který je schopen cítit bolest a může podléhat stresu a který má zvláštní význam a hodnotu. Tato právní úprava také respektuje, že mezi zvířetem a jeho pánem existuje vzájemný vztah a emoční vazba.

Při ochraně života či zdraví zvířete bude právně možné způsobit i škodu – například zachránit cizího psa z rozpáleného auta i za cenu rozbití okénka.
Pokud někdo ublíží zvířeti, bude povinen uhradit náklady na léčbu, a to i kdyby přesáhly cenu zvířete. Podle nového občanského zákoníku při poranění zvířete musí pachatel nahradit náklady na léčení toho zvířete v takové výši, v jaké by ty náklady vynaložil každý rozumný chovatel.
Vyšší ochrany se dočkají také majitelé zvířat, v potaz bude brána i jiná než peněžní hodnota zvířete, například citový vztah. Nový občanský zákoník dává majiteli mazlíčka právo na náhradu takzvané ceny zvláštní obliby, to znamená nemajetkové újmy, kterou utrpí, pokud mu ho někdo zraní nebo, nedej bože, zabije.

Jen čas ukáže, jak budou reálně posuzovány případy, v nichž bude figurovat zvíře, protože to je něco, s čím zde dosud nemáme žádnou zkušenost. Lze se ale domnívat, že na šikovnosti právníka a postoji soudu bude záviset více než kdy dříve. Pevně doufám a věřím, že tato právní úprava přinese pro zvířata co největší užitek a napomůže "zatočit" s těmi, kteří jim ubližují.